Català Castellano

L’antiga vila de Sarrià, des de la seva integració al municipi de Barcelona, ha estat considerada un barri amb fortes connotacions residencials, que ha sabut mantenir l’equilibri entre el passat i el present, sense perdre el seu valor diferencial. Malgrat que la situació del seu parc immobiliari canvia constantment, sempre s’ha mantingut com un lloc de qualitat per viure-hi, gràcies a la seva ubicació privilegiada, allunyada de l’estrès del centre de la ciutat.

Aquesta tendència ha marcat molt significativament el seu creixement urbanístic, dotant-lo d’un nivell d’habitatge de classe alta, que a l’hora conviu amb petites cases de planta baixa i primer pis, construïdes en els primers temps de formació de la vila.

Aquest teixit urbanístic, constituït en gran mesura per finques sotmeses al règim de Propietat Horitzontal, conegut de forma més comuna com a Comunitats de Propietaris, sol estar administrat per professionals titulats pel Col•legi d’Administradors de Finques. D’entre aquests destaca per la seva implantació en el barri des de fa molts anys, FINQUES OLLÉ, de la qual n’és col•legiat D. Pere Ollé i Brunet.

FINQUES OLLÉ moguda per la seva inquietud per tal de millorar l’oferta de gestió i perfeccionar la seva xarxa de serveis, ha tancat un acord amb D. Joan Ollé Bertrán - també Administrador de Finques Col•legiat, conegut com OLLÉ BERTRÁN, serveis immobiliaris, i avalat per una experiència en aquest àmbit de més de dues dècades - pel qual es procedeix a la constitució d’una nova empresa denominada GRUP OB SARRIÀ, per mantenir i continuar la tasca d’administració de comunitats de propietaris.

S’inaugura l’oficina del nou GRUP OB SARRIÀ en el carrer Santa Amèlia, nº 22 Baixos, amb sala de juntes adequada a les necessitats de les comunitats, tecnologia punta i el seu millor patrimoni, format per un equip humà ampliat i altament qualificat.

Ens plau doncs, des d’aquí, saludar al barri de Sarrià, a tots els nostres clients i amics, i reiterar-los des d’aquest moment la nostra voluntat de servei, posant a la seva disposició tot el nostre potencial de recursos, i significant amb la creació d’aquest Grup, el nostre compromís de seguir treballant per oferir el més alt nivell de qualitat, responsabilitat i garantia sobre les actuacions i decisions adoptades.

 
Grup OB Sarrià, S.L. - B63324560
Santa Amèlia 22 · 080434 Barcelona
Tel. 93 203 07 66 · Fax 93 203 01 21
Principal - Contacte